Garanti Şartları

Garanti Kapsamı Haricinde Olan Genel Hususlargarantisartlari

Baymak A.Ş. teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilmiş olan ürününüze üretim kaynaklı hatalar nedeni ile meydana gelebilecek arızalara karşı aşağıda belirtilen koşullar dahilinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan standart garanti süresi kapsamında hizmet verecektir.
Baymak A.Ş. tarafından verilen standart ürün garantisi, cihazın normal kullanım şartlarında kullanılmamasından doğacak arızaları kapsamayacak olup, aşağıda belirtilen koşullar dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek olan arızalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

• Ürünün Montaj ve Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları/amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

• Ürünün ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması (*), Yetkili Servis Teknisyenleri harici yetkisiz 3.şahıslar (özel servis) tarafından cihaza müdahale edilmesi veya tüketici tarafından cihazın servis ayarlarına müdahale edilmesi nedeniyle oluşan arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

(*) Termosifon, Pompa, Ani Su Isıtıcısı, Radyatör ve Aspiratör ürün gruplarında ilk çalıştırma işlemi yapılmamaktadır.

• Garanti Belgesi, ek garanti belgesi ve Yetkili Servis Fişi üzerinde tüketici tarafından tahribat/değişiklik yapılması ve/veya ürün üzerinde bulunan orijinal seri numarasının silinmesi/tahrip edilmesi durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

• Ürünün müşteriye tesliminden sonra, nakliye/taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

• Tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

• Doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici/fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem,yangın,sel,su basması,şiddetli rüzgar,yıldırım düşmesi,kireç,tesisatın aşırı kireçli/çamurlu/pis olması, nem,rutubet,toz,nakliye,taşıma,ürünün dona maruz kalması, baca bağlantılarının donması,bacadan yağmur suyu girmesi,susuz çalışma vb ) nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

• Yoğuşma suyu drenaj hattı ve/veya bağlantılarının donması, tıkanması,kirlenmesi,bağlantılarının çıkması/kopması ve harici/fiziki dış etkenler nedeni ile hasar görmesi sonucu oluşacak arızalar ve problemler garanti kapsamı dışında kalacaktır.

• Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması için gerekli /zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj değeri, gaz besleme basıncı, sigorta değeri, topraklama, yakıt cinsi, yakıt kalitesi v.b. ) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya değişken olması halinde, cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

• Tüketicinin periyodik olarak yapması ve/veya yaptırması gerekli olan/tavsiye edilen bakım ve kontrolleri zamanında yapmaması/yaptırmaması nedeni ile ürün üzerinde meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

• Ürünün ticari amaçlı olarak kullanımından kaynaklı arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

• Elektrik-Gaz-Su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsamı dışındadır.

• Elektrik-Gaz-Su tesisatı ve/veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat bağlantıları, baca bağlantıları nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.