İnsan Kaynakları Politikası

İklim Teknik Servis Hizmetleri olarak firmamızın ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip, firmanın ve toplumunun değerlerini benimseyerek uygulayacak bireyler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılmaktadır.

Şirketimiz için insan kaynağı, rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurdur.insan_kaynaklari
Her çalışanımızın şirketimizin ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.
Şirketimizin çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.
Kurumun esas olduğu ilkesi çerçevesinde, çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeleriz.
Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.
Her çalışanımızın işinin her yöneticimizin de işyerinin sahibi olmasının bekleriz.
İhtiyaçların karşılanmasında şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı esas alırız.
İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izler, şirket ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uygularız.

Saygılarımızla..